Planeringen inför Trasdockans dag 2020 kommer snart att dra igång! Vill du vara med i planering och utförande av manifestationen? Tveka inte att kontakta oss!