Trasdockans dag 2023

Stort Tack till alla som kom på Trasdockans dag 2023!
Vi är så tacksamma över alla som kom och spred glädje denna underbara kväll. 

Detta år gick priset till ”Pricken rosa”. 

Vi tackar våra underbara sponsorer under denna kväll, även Kasai där vi hade eventet och underbara Anna som hjälpte oss med all planering för kvällen och även på plats. 


Trasdockans dag 2022

Stort Tack till alla som kom på Trasdockans dag 2022.

Extra stort tack till Södra teatern, Erwik kommunication, piraten Rubina, Artisterna Sylve, God Blessing och Ava. 

Även ett stort tack till Rebecka Andersson på Unizon samt närvarande politiker.

Vinnare av årets Trasdockepris är Paulina Bengtsson.

Tack för sponsring till Buttericks, Saxhyttegubben

Här kan du se mer om vår årliga manifestation Trasdockans dag! Om du har några frågor eller på något sätt skulle vilja vara med i planering och utförande av nästa Trasdockans dag – kontakta oss!

Vad är Trasdockans dag?
Detta är en årlig manifestation vars syfte är att belysa våld och sexualbrott mot barn. Manifestationen startades upp år 2003 då vi såg hur barn som berättat om sexualbrott ändå tvingades till umgänge med den misstänkte förövaren. Det spelade ingen roll att barnet verkligen inte ville gå, till och med kräktes. Hen var ändå tvungen att gå på umgänge. 

Vi vill med denna manifestation synliggöra hur realiteten ser ut för utsatta barn i vårt samhälle.
År 2017 gjordes det 10.023 anmälningar angående sexualbrott mot barn under 18 år, det är alltså 27 anmälningar per dag! Denna innefattar våldtäkt (inkl. grov), sexuella övergrepp, sexuellt utnyttjande, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, grooming, utnyttjande av barn för sexuell posering (inkl. grov), sexuellt ofredande, m.m.
Av dessa 10.023 anmälningar ledde endast 786 av dessa till åtal. I endast 723 av dessa fall blev det fällande dom.

Det gjordes 23.635 anmälningar angående misshandel mot barn. 5019 av dessa ledde till åtal och endast 4921 ledde till fällande dom.
(Alla siffror kommer från Brottsförebyggande rådet)

Bakom dessa siffror och anmälningar döljer sig barn, som på ett eller annat sätt varit utsatta för fruktansvärda brott. Mörkertalet är dessutom enormt. Här säger vi att tystnaden är förövarens bästa skydd. Vilket just är varför vi har vår manifestation Trasdockans dag.
Vi vill bryta tystnaden – det är också därför vi inte håller en tyst minut utan istället skriker så högt vi kan!

Under denna dag bjuder vi in artister, politiker, organisationer, samarbetspartners, allmänheten, m.fl. Vi arrangerar roliga aktiviteter för barn och vi pratar på ett värdigt och ofarligt sätt om sexualbrott mot barn.

Varför just Trasdockan?
Trasdockan är en symbol för det utsatta barnet. Alla barn som på något sätt är utsatta nu och alla vuxna som en gång blev utsatta som barn och fortfarande bär på följderna av övergreppen. Ett barn som någon har slitit i, slängt undan i ett hörn och glömt bort – som ett ting, ett föremål, en ägodel – precis som en trasdocka. Övergivet både av den som utsatt barnet och av samhället.

Vi vill förändra detta, var med och förändra du också!