Varje år har vi ett sommarläger för våra familjer och deras barn. Lägren är ett sätt att få träffa andra som varit utsatta. Det är också ett sätt att få komma bort från den verklighet som många gånger innefattar möten med socialtjänst, polis, advokat, m.fl.

En regel är att vuxna inte får prata om sexuella övergrepp och syftet är att barnen ska kunna se sina föräldrar och anhöriga glada och ha roligt. Det är fantastiskt att se hur barnen hittar varandra och hur viktigt det är för dem att träffa andra barn.

”Vet du, man ser inte på de andra barnen, de ser inte konstiga ut!” – ett barn från lägret

Många barn tror att det syns på dem att de har varit utsatta för sexuella övergrepp. Det är otroligt viktigt att ta bort den skam och skuld som finns hos barnen och att de själva kan se sig som mer än offer för övergrepp. Detta är en av anledningarna till varför vi anordnar vår årliga konstutställning!

Under lägret målar dessa barn med havre, salt, jord och annat trevligt! Dessa målningar ramar vi in och ställer ut under hösten/vintern!

Vi är också stolta över att vår konstutställning fick Unizons idépris för 2018!
Vår ordförande Birgitta Holmberg var med och tog emot priset!

Idepris atsub 2018
Foto: Unison
Stäng meny