Som medlem i ATSUB får du och din familj tillgång till stöd och möjlighet att delta i samtliga av ATSUB och Bustas aktiviteter. Du får tillgång till medlemssidorna, insyn i arbetet och möjlighet att deltaga på årsstämman.
Medlemsskapet kostar 100 kr/år per familj.

Som stödmedlem stödjer du vår verksamhet för anhöriga och utsatta barn. Du hjälper barn att få hjälp idag samt att informationen når ut i skolor, hos yrkesverksamma och till allmänheten.
Stödmedlemsskap kostar 200:- för ett år.
Vill du bidrag med en större summa blir du istället sponsor.

Medlemsavgiften betalas via plusgiro eller swish.
Plusgiro 8305034-4
Swish 123 694 62 14
Glöm inte att uppge namn och adress.

Det går också att donera en valfri summa till oss – varje bidrag går oavkortat till verksamheten. Betala in via plusgiro eller swisha till oss, skriv donation i fältet.
Tack för att du hjälper oss att hjälpa.

IMG_9447