När: Stödgruppen hålls varannan onsdag.
För vem: Anhöriga
(Obs: för att vara med krävs ett första möte hos oss, kan ske digitalt)

Stödgrupp för anhöriga

Stödgruppen delas upp i två olika grupper, den för anhöriga med äldre barn och den för anhöriga med yngre barn.
Skulle du vilja delta i gruppen, kontakta oss!

Just nu hålls samtalsgruppen via Zoom men till hösten kommer samtalsgrupperna att hållas på våra lokaler med.

 På våra lokaler finns det en lekgrupp för barnen på en annan våning där barnen får leka, skapa m.m med en vuxen ifrån Atsub och barnen är aldrig delaktiga i samtalsgrupperna. När vi är på Atsubs lokaler bjuder vi även på fika.

 Samtalsgrupperna består av två grupper, en för yngre barn och en för äldre. 

Har du några frågor? Är du intresserad eller vill anmäla dig till gruppen – kontakta oss!

Välkommen!