När: En gång varannan vecka, fortsätter januari 2022.
För vem: Anhöriga
(Obs: för att vara med krävs ett första möte hos oss, kan ske digitalt)

Stödgrupp för anhöriga

Stödgruppen delas upp i två olika grupper, den för anhöriga med äldre barn och den för anhöriga med yngre barn.
Skulle du vilja delta i gruppen, kontakta oss!

Varannan vecka har vi under våren 2021 hållit samtalsgrupper för våra anhöriga medlemmar. Temat för samtalstillfällena blir utifrån era behov och träffarna äger rum digitalt. Under 2022 så fortsätter vi att hålla samtalsgrupperna digitalt tillsvidare.

Tidigare har samtalsgrupperna hållits i våra lokaler på brännkyrkagatan 43, Mariatorget, Stockholm. Det finns lekgrupp för barnen på en annan våning där de får leka, skapa m.m med en vuxen ifrån Atsub och barnen är aldrig delaktiga i samtalsgrupperna. När vi är på Atsubs lokaler bjuder vi även på fika.

 Samtalsgrupperna består av två grupper, en för yngre barn och en för äldre. 

Har du några frågor? Är du intresserad eller vill anmäla dig till gruppen – kontakta oss!

Välkommen!