VÄLKOMMEN

Under året 2021 så har ATSUB fått anpassa sig till pandemin precis som många andra men vi har haft möjlighet att fortsätta med vårt arbete med att stödja anhöriga.  

Aktuellt

Stödgrupp

Stödgruppen för Anhöriga är igång och hålls varannan vecka.

Har du några frågor eller vill du veta mer om hur du anmäler dig till stödgrupperna se Samtalsgrupper eller kontakta oss!

Vi har under pandemin hållit stödgruppen online och har tack vare det kunnat nå ut till många fler över hela landet.

Stödsamtal

Känner du att du behöver stöd? någon att bolla dina tankar med?
Man kan boka in individuella stödsamtal online eller på Atsubs lokaler.

Har du några frågor eller vill du veta hur man bokar kontakta oss!

Konstutställning

I år så kommer vi att hålla en konstutställning på Internationella Barndagen den 7:e oktober Detta görs i samarbete med Medborgarskolan. Även trasdockans dag kommer att ske på ett litet annorlunda sett under pandemin.

Vill du vara med i ”Skrik för Trasdockan 2022”? Skicka in dina alster till oss: info@atsub.se

Kom ihåg att du alltid kan nå oss på telefon nr 08-6442112 eller på mail till info@atsub.se

Här kan du hitta information om sexualbrott mot barn men också stöd om du är anhörig eller själv utsatt.

Vi har olika aktiviteter varje månad för både anhöriga och ungdomar, där du också har möjlighet att träffa andra som befinner sig i liknande situation.

Vi erbjuder även föreläsningar om sexualbrott mot barn och kommer mer än gärna ut och föreläser i skolor, för myndigheter, etc.
Tveka inte att kontakta oss!

#kidstoo

I och med #metoo uppropen har vi startat upp #kidstoo för att lyfta fram anhörigas och de utsatta barnens röster.
Du kan själv dela din historia genom att maila den till kidstoo@atsub.se så delar vi den anonymt i vår slutna facebookgrupp #kidstoo och på instagram @kidstoosweden. Du behöver inte ha egen erfarenhet för att stötta och säga nej till våld och övergrepp mot barn – ansök om medlemsskap i vår grupp på facebook och gilla oss på instagram.
Mer info? Klicka här eller kontakta oss

Följ oss på våra sociala medier