VÄLKOMMEN

Aktuellt våren 2023

ÅRSMÖTE

Kallelse till årsmöte.

Föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn ATSUB håller sitt årsmöte tisdagen den 21 mars kl 18.00 i föreningslokalen.

Föredraningslista
 
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande för mötet samt sekreterare
4. Upprättande av röstlängd
5. Val av två protokolljusterare
6. Val av två rösträknare
7. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
8. Behandling av verksamhetsberättelsen
9. Fastställande av resultat och balansräkning
10. Revisorns berättelse
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelse
12. Beslut om medlemsavgiftens storlek
13. Val av ordförande
14. Val av kassör
15. Val av tre styrelseledamöter samt två suppleanter
16. Val av revisor
17. Val av valberedning varav 1 sammankallande
18. Fastställande av verksamhetsplan
19. Behandling av skrivelser till årsmötet
20.Mötet avslutas
 

Öppethus

Varje torsdag mellan 14.00-16:00.
Vi ses, pratar och fikar.

Stödgrupp 

Stödgruppen hålls varannan onsdag. 
Om du är intresserad av detta, eller vill veta mer om hur du anmäler dig till stödgrupperna se Samtalsgrupper eller kontakta oss!

Stödsamtal

Känner du att du behöver stöd? någon att bolla dina tankar med?
Man kan boka in individuella stödsamtal online eller på ATSUBs lokaler.
Har du några frågor eller vill du veta hur man bokar kontakta oss!

Barnens Konstutställning 2022 

Just nu hänger vår konst uppe på väggarna i Medborgarskolans kafeteria. Gå gärna förbi och kolla in den!
Plats: Hagagatan 23A

Aktivitet

Har du något förslag på en aktivitet? Hör gärna av dig till oss via mail på info@atsub.se

Kom ihåg att du alltid kan nå oss på telefon nr 08-6442112 eller via mail på info@atsub.ss dat

Här kan du hitta information om sexualbrott mot barn men också stöd om du är anhörig eller själv utsatt.

Vi har olika aktiviteter varje månad för både anhöriga och ungdomar, där du också har möjlighet att träffa andra som befinner sig i liknande situation.

Vi erbjuder även föreläsningar om sexualbrott mot barn och kommer mer än gärna ut och föreläser i skolor, för myndigheter, etc.
Tveka inte att kontakta oss!

#kidstoo

I och med #metoo uppropen har vi startat upp #kidstoo för att lyfta fram anhörigas och de utsatta barnens röster.
Du kan själv dela din historia genom att maila den till kidstoo@atsub.se så delar vi den anonymt i vår slutna facebookgrupp #kidstoo och på instagram @kidstoosweden. Du behöver inte ha egen erfarenhet för att stötta och säga nej till våld och övergrepp mot barn – ansök om medlemsskap i vår grupp på facebook och gilla oss på instagram.
Mer info? Klicka här eller kontakta oss

Följ oss på våra sociala medier