Denna studie undersöker hur 4 mäns sexuella barndomstrauma kan ha påverkat deras familje- och vänskapsrelationer samt partnerförhållanden. Den urskiljer även hur konstruktionen av manlighet i relation till deras trauma kan ha påverkats av den heteronormativa maskuliniteten. Vidare åskådliggör den olika kontexters aktualisering av det sexuella barndomstraumat. Klicka på länken för att läsa kandidatuppsatsen Sara Laouini publicerade i Etnologi vid Stockholms Universitet, 2015.

Att tämja besten som sover – En etnologisk studie om hur sexuella barndomstrauman kan påverka fyra mäns sociala relationer

Vad är ett sexuellt övergrepp mot barn? Hur kan det se ut för barnet när han eller hon berättar? Vad händer för mödrarna när de får veta? Hur ser mödrarnas rehabilitering ut när de ska ta sig tillbaka igen? Klicka på länken för att läsa en kandidatuppsats från Mittuniversitetet i ämnet Rehabiliteringsvetenskap som Katarina Zandén publicerat 2012.

Rehabilitering för mödrar till barn som har eller förmodas ha utsatts för sexuella övergrepp finns det

Barnombudsmannen fick i uppdrag av regeringen 2012 att prata med barn och unga om våld i nära relationer. I samtal med dessa barn och unga tog Barnombudsmannen fram rapporten ”Signaler” för att myndigheter och andra ska se vad som behöver bli bättre för våra barn som är i eller kommer från våld i nära relationer. Klicka på länken eller bilden så kan du läsa Barnombudsmannens rapport.

(Upphovsman Barnombudsmannen)