FN:s Barnkonvention om barnens rättigheter består av 54 artiklar. Det är som en lagbok för att skydda världens barn och låta dem få en bra uppväxt. Alla artiklarna är lika viktiga.

Några av dessa är:

  • Ett barn är varje människa i världen upp till 18 år.
  • Alla barn har samma rättigheter och värde.
  • Barnets bästa ska alltid komma i första rum.
  • Varje barn har rätt att överleva och utvecklas.
  • Varje barn har rätt till ett eget namn. Och om det är möjligt att veta vilka deras föräldrar är.
  • Ett barn har rätt till lek, vila och frid.
  • Barn har rätt att skyddas mot alla former av sexualbrott.
  • Ett barn som blivit offer för vanvård, utnyttjande eller annan omänsklig behandling har rätt till hjälp.

Nu blir äntligen FN:s Barnkonvention lag i Sverige – från och med den 1 januari 2020!