Här finns andra föreningar, organisationer eller myndigheter som kan vara av intresse för dig som är anhörig eller har varit utsatt eller för dig som känner att annat stöd behövs.

ATSUB/Göteborg, ”Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och Ungdomar/Göteborg” bildades 2001 och är en självständig, religiöst och politiskt obunden förening. Föreningens syfte och mål är att verka mot sexuellt våld i alla former och sprida kunskap om den komplexa problematiken och dess konsekvenser. Föreningen vänder sig till anhöriga vars barn och ungdomar utsatts för sexuella övergrepp i syfte att trygga, stärka och vara en resurs för dem utifrån deras specifika behov. Föreningen riktar sig även mot de som möter dessa familjer, barn och unga i sin yrkesroll i syfte att sprida information och synliggöra problematiken. För mer info – klicka här.

Unizon hjälper dig att komma i kontakt med en jour. Här finns också svar på vanliga frågor. i vår mejljour kan du läsa andras frågor och svar. Det finns omkring 200 kvinno- och tjejjourer i Sverige. Här finns alla samlade. Du kan enkelt hitta den jour som ligger nära dig.
I akuta situationer, ring polisen på telefonnummer 112. Kvinnofridslinjen ger stöd dygnet runt på 020-50 50 50. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Arbetet består främst av att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn, att arbeta förebyggande och stödjande med barn och unga, samt att skapa opinion och sprida kunskap. För mer info – klicka här.

Genom behandling, forskning och utbildning arbetar vi för en värld utan sexuella övergrepp. Hjärtat i Wonsas verksamhet är vår specialistklinik, där läkare och terapeuter med särskild kunskap om psykologiska skador efter incest och andra sexuella övergrepp möter patienter som utsatts för sexuella övergrepp. Du som patient är alltid välkommen att kontakta Wonsa direkt, och ingen remiss behövs för det första läkarbesöket. På traumamottagningen kan du boka tid hos erfarna terapeuter som använder metoder som läker på ett varsamt sätt. Alla våra terapeuter är vana vid att arbeta med frågor som rör sexuella övergrepp och våld i nära relationer. För mer info – klicka här.

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du kan ringa oss oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Vår uppgift är att lyssna och ge dig professionellt stöd. Hos oss kan du få information om samhällets resurser så att du kan förändra din nuvarande situation och ta dig vidare. Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym. Du säger bara det du själv vill och orkar. För mer info – klicka här.

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att få kraften tillbaka. Grunden i vårt arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast. Brottsofferjouren består av lokala jourer runt om i landet, ett förbundskansli och en nationell stödlinje som är gratis att ringa till. Med hundratals ideellt utbildade medmänniskor, stöder vi varje brottsoffer, vittne och anhörig som söker oss, genom att lyssna, ge stöd och goda råd. För mer info – klicka här.

Rise – Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen, är en ideell förening som startade 1981. Vi erbjuder stöd till vuxna som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Vi har också en viktig roll som informatör kring ämnet sexuella övergrepp mot barn, dess konsekvenser samt möjligheter till läkning och utveckling. För mer info – klicka här.

Prata med oss om allt. Det kan vara något som är kul, pirrigt, jobbigt, trist, ångestladdat, hemskt. Eller kanske du bara vill småprata med någon. Vanliga ämnen i vår chatt är till exempel, kärlek, kompisar, ensamhet, sex, kropp, våld, föräldrar och dataspel. Vi finns här för att stötta dig, även om du till exempel själv har varit taskig och behöver prata av dig om det. För mer info – klicka här.

Juventas ungdomsjour är verksamheten för dig som är mellan 13-21 år och bor i Södertäljeområdet. Vi jobbar för att ungdomar ska känna att de har en plats i samhället och att de är viktiga. Du som ung är välkommen till oss för stöd och pepp, vi finns här och lyssnar på dig. Genom vårt arbete hoppas vi på att minska våld och psykisk ohälsa. Ungdomsjouren har två stödben – Juventas systrar och Juventas bröder. Juventas systrar finns kvar från tiden när verksamheten endast var en tjejjour som jobbade med unga tjejer. Vi vill ha kvar idén om att vi är tjejer som stöttar tjejer, men lägga till att vi som ungdomsjour nu också består av killar som stöttar killar. Vi stöttar även ungdomar som inte identifierar sig som tjejer eller killar. För mer info – klicka här.

Fatta är en ideell medlemsförening för alla oavsett kön som vill engagera sig mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Vi arbetar med kultur och politik som verktyg, och sprider vårt budskap genom föreläsningar, events, debattartiklar och en podcast. För mer info – klicka här.

Novahuset är en ideell förening som erbjuder stöd och rådgivning till personer som har blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp, online eller offline. Oavsett vem du är så är du alltid välkommen att kontakta oss. Det kan handla om allt från att prata om kroppen, porr, sex och relationer, till att få stöd med att hantera ett övergrepp, eller hjälp med att göra en polisanmälan. Vi har ingen anmälningsplikt och som stödsökande har du alltid möjlighet att vara anonym. För mer info – klicka här.

nxtME är en ideell förening som har till ändamål att hjälpa och stödja de som varit utsatta för incest som barn, sprida kunskap och information samt att verka som opinionsbildare. Våra stödpersoner hjälper incestoffer genom att finnas med som personligt stöd vid besök som kan vara obehagliga, t ex till vården, polisen och rättsväsendet. För mer info – klicka här.

Föreningen Tillsammans är en förening av och för personer, oavsett kön, som utsatts för sexuellt våld i någon form. Genom att skapa en gemenskap för individer som utsatts och tillsammans stärka varandra vill vi vara en förändringskraft i samhället. Vi kämpar tillsammans för ett samhälle fritt från sexuellt våld! För mer info – klicka här.

Du ringer till oss för att få kontakt. Ibland räcker det att tala i telefonen om det som känns svårt. Vill du gå vidare bokar vi en tid för besök med någon volontär i våra lokaler. Vi samtalar i en timme och du får gärna återkomma om det behövs. Du kan även delta i samtalsgrupp, ha parsamtal och pappagrupp. För mer info – klicka här.