Vi har sett att övergrepp, trakasserier och ofredanden sker överallt i vårt samhälle. Många modiga kvinnor har vittnat. Det finns också en annan grupp som inte själva kan vittna och berätta – ännu, och det är barnen, de som på många sätt är skyddslösa inför ovälkomna beröringar och övergrepp idag. De riktigt små, de som inte kan berätta, än mindre bevisa vad som hänt. Vi vill med #kidstoo synliggöra sexualbrott mot barn i hemmen, förskolor/skolor och på de platser där barn vistas samt allt som sker på internet med våra allra yngsta. Undertecknat mammor, pappor och anhöriga till utsatta barn samt de som i sin barndom blev utsatta för sexuella handlingar.

Samhället sviker sexuellt utsatta barn!
Våga tro!
Våga se!
Våga höra!
Våga handla!
Vid blotta misstanken om sexualbrott skall barn skyddas från förövaren. Föräldrarollen skall liksom yrkesrollen lyftas bort då övergrepp skett mot ett barn.
Barnafrid för alla ungar.
/Föreningen Anhöriga till sexuellt utsatta barn – ATSUB.

Gilla #kidstoo på instagram för att ta del av berättelser och stötta!
Vill du dela med dig av din historia? Maila till kidstoo@atsub.se så publicerar vi din berättelse anonymt på instagram och i den slutna facebookgruppen #kidstoo. Vill du gå med i gruppen? Ansök där om medlemsskap och läs noga igenom förhållningsregler vid godkänd ansökan. Gruppen riktar sig till alla som på ett eller annat sätt vill stötta och medvetandegöra barns utsatthet! För dig som är yrkesverksam, själv är anhörig eller har varit utsatt som barn för sexuella övergrepp. Med den riktar sig också till dig som vill stå upp för sexuellt utsatta barn och deras anhöriga!

Mail: kidstoo@atsub.se
Facebookgruppen: #kidstoo
Instagram: @kidstoosweden