Hur ofta: En gång i månaden
För vem: För dig som är upp till 30 år och som har blivit utsatt för våld och/eller sexualbrott
(För att få vara med krävs ett första möte hos oss)

OBS! Just nu har vi inte någon grupp för dig som har blivit utsatt. Men om du är intresserad av detta – kontakta oss!

En gång i månaden ses vi och har samtalsgrupp, där vi pratar om teman som vi funderar på och som kan vara en stor del av ens vardag. Det kan vara teman som ensamhet, familj, sexualitet, meningsfullhet, osv. Att ha varit utsatt för något så gränsöverskridande skapar en förvirring och genom bl.a. spegling av andra som varit med om liknande kan du komma underfund med vissa delar av ditt liv.

Om du har några frågor eller vill anmäla dig till gruppen – kontakta oss!

Välkommen! 

IMG_9444