Varje år har vi på Föreningen ATSUB ett sommarläger för våra familjer och deras barn. Lägren är ett fantastiskt sätt att få träffa andra som varit utsatta men också att komma bort från den verklighet som ofta är mångas vardag (möten med socialtjänst, domstol, osv). En regel är att vuxna inte får prata om sexuella övergrepp och syftet är att barnen ska kunna se sina föräldrar och anhöriga glada och ha roligt. Det är fantastiskt att se hur barnen hittar varandra och ett citat från ett av dessa barn är ”Vet du, man ser inte på de andra barnen, de ser inte konstiga ut.” Många barn tror att det syns på dem att de har varit utsatta för sexuella övergrepp och det är otroligt viktigt att ta bort den skam och skuld som finns hos barnen. Det är viktigt att barnen ser sig själva som mer än offer för övergrepp, vilket är en av anledningarna till varför vi anordnat vår årliga konstutställning!
Under lägerveckan målade barnen i sand, salt, jord, m.m. och dessa verk ramades in och visades upp i vår allra första utställning på Galleri Magno Art på Sybillegatan 15.