Barnkoalitionen

  • Inläggskategori:2021

Barnkoalitionen!

Nytt krafttag mot sexuella övergrepp på barn.

Treskablinoll och Paraply presenterar Barnkoalitionen – mot sexuella övergrepp på barn.

Barnkoalitionen består av föreningar som driver kampen för barns säkerhet mot sexuellt våld. Det nya krafttaget är en respons mot de ringa statliga insatserna som görs för denna fråga.

Genom koalitionen kan vi samla alla aktörer inom civilsamhället och föra fram en gemensam röst, Farhad Mazi Esfahani, verksamhetschef på Treskablinoll.

Genom ett starkare samarbete mellan föreningar vill vi uppnå större prioritering för ämnet på politisk nivå samt effektivisera insatserna för att stoppa övergrepp och erbjuda ett mer heltäckande stöd för utsatta, Selma Koso, grundare och ordförande för Paraply.

Barnkoalitionen kommer jobba nära problemet och lyfta vikten av att erkänna sexuellt våld mot barn som ett enskilt samhällsproblem.

Ett starkare samarbete mellan organisationer främjar kampen för barns säkerhet mot sexuellt våld.

Detta kommer vi jobba med:

  • Belastningsregistrets brister.
    Barnkoalitionen vill att dessa brott ska stå kvar längre i registret för att utdraget ska kunna fylla dess rätta funktion.

  • Bredare stöd för utsatta.
    Barnkoalitionen vill driva på arbetet för att utveckla bredare verksamhetsstöd, så alla som behöver får stöd utan att en måste vänta en längre tid i kö.

  • Nationell handlingsplan och statligt anslag för arbete mot sexuella övergrepp.
    Ett samhällsproblem av den här magnituden, som sexuella övergrepp är, kan inte enbart lösas med ideella krafter, det behövs nationell styrning och riktade resurser för att på allvar få den samhällsförändring som behövs och samtidigt nå målen i barnkonventionen och agenda 2030.

Föreningar:
I nuläget är åtta organisationer anslutna till Barnkoalitionen – Treskablinoll, Paraply, ATSUB, Storasyster, Novahuset, PACS, nxtME och RISE.

Lämna ett svar