GDPR – General Data Protection Regulation

  • Inläggskategori:2018

Vi tycker att det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter! Vi vill tydliggöra hur vi hanterar dessa i samband med att den nya lagen som trädde i kraft den 25 maj.

Med anledning av GDPR så vill vi informera dig om att de uppgifter vi registrerar är namn, telefon, e-mail och bostadsort. Dessa samlas endast in via direkta samtal från stödsökande, via medlemsbetalningar samt via mail och sms.

Vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. Vi hanterar endast den informationen som behövs, endast av oss som arbetar här (och vi har skrivit under sekretessplikt) och endast så länge det är relevant.

Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottager en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Du kan när som helst höra av dig om du inte längre vill finnas i vårt register och informationen raderas då snarast och senast inom 1 månad.

Personuppgiftsansvarig: Föreningen ATSUB, organisationsnummer 814000-9799

Datainspektionen nås på: 08-657 61 00, datainspektionen@datainspektionen.se

Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på 08-644 21 12 alternativt mail till info@atsub.se

Lämna ett svar