Barnafrid som tema på Trasdockans Dag 2016

  • Inläggskategori:2016

Trasdockans dag är en årlig manifestation för att uppmärksamma alla de barn som utsätts för våld och övergrepp i Sverige.
Trasdockan symboliserar det utsatta barnet.
Det barn som slitits i och används för att sedan glömmas bort då det används färdigt. Trasdockorna är svikna både av de som använt dom samt även av samhället. Alla de barn som blivit utsatta för övergrepp bär sin Trasdocka med sig för resten av sitt liv.

Temat för årets Trasdockedag är BARNAFRID.
Begreppet kvinnofrid myntades 1996 som ett led i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.
Målet var att våldet mot kvinnor skall upphöra.
Föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn kräver BARNAFRID, allt våld och ofredande mot barn skall upphöra.
Vi kan inte längre blunda för allt våld barn utsätts för. Vi måste vara modiga vuxna och sätta ner foten nu.
Smärtgränsen är för länge sedan nådd.
Varje timme utsätts minst ett barn för sexuella övergrepp i Sverige.
Vi kan inte ha det såhär.
Vi måste börja prata om vilken vardag vi vill att våra barn och barnbarn skall växa upp i.
Tystnad är förövarens bästa skydd.

Vi i föreningen ser att barn inte blir tagna på allvar då de berättar vad de blivit utsatta för.
Vi vuxna förminskar barnen genom att ifrågasätta deras berättelser.
Dessa barn skall en dag bli vuxna och kartläsare för sina barn.
Utan upprättelse, utan vård och utan en chans att bearbeta sina övergrepp skall de kastas in i vuxenvärlden.
Många av de utsatta barnen blir tvungna att normalisera det liv samhället gett dom.
Låt oss alla enas i att göra allt för att Barnafrid skall bli ett begrepp att jobba för på festivaler, i skola/förskola, inom idrotten och ”öppna dörren till ditt barns sovrum”.

Var med oss och skrik för barnen den 28 augusti kl. 14 – 18 på Medborgarplatsen, Stockholm.
Dela till dina nära och kära.
Det räcker nu, VI SKA HA BARNAFRID!