Årsstämma 22/3

  • Inläggskategori:2016

Föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn håller sin årsstämma tisdagen den 22 mars kl 18.00 i föreningslokalen på Brännkyrkagatan 43.
Alla är hjärtligt välkomna!

Skriverlser till årsmötet tas emot 2 veckor innan mötet och vid övriga ärenden kontakta valberedningen på tel. 073-6521916 eller kontoret på tel. 08-6442112.

Vi i personalgruppen och styrelsen hälsar dig varmt välkommen till Föreningens årsmöte!

Om du inte har betalat medlemsavgiften än är den 100 kr och kan betalas in på plusgiro 8303034-4.